top of page
Artboard 1.png

อัยการปรเมศวร อินทรชุมนุม เยี่ยมชมศูนย์ให้คำปรึกษาประชาชนทางกฎหมาย

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ท่านอัยการปรเมศวร อินทรชุมนุม มาเยี่ยมชม และเป็นที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาประชาชนทางกฎหมาย สมาคมชาวปักษ์ใต้
Kommentare


bottom of page