top of page
Artboard 1.png

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิต ที่จากไปในเหตุการณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู

อัปเดตเมื่อ 23 ต.ค. 2565

ในนามสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิต ที่จากไปในเหตุการณ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันที่คนไทยและชาวโลกต่าง ตระหนก ตกใจ และเศร้าสลด ต่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ขอดวงจิตวิญญาณของหนูน้อยและผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่ต้องจากอ้อมอกพ่อแม่ ครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก โดยมิได้รู้ตัวจงไปจุติเป็นนางฟ้า และเทวดาในสรวงสวรรค์ ชั้นทิพย์วิมานด้วยเทอญ

สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯขอเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่มีการสูญเสียและบาดเจ็บในครั้งนี้ กำลังใจจากหลายๆฝ่ายต่างมุ่งตรงสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู กำลังใจที่สำคัญที่สุด เรามีสถาบันสูงสุดซึ่งเป็นศูนย์รวมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวหลอมรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทั้งสองพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ ทั้งสองพระองค์ทรงเสด็จด้วยพระองค์เองในการพระราชทานขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจที่จะทำให้ทุกครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคงพอได้คลายความเศร้าโศกมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นมาบ้าง ขอให้ความโศกเศร้าเสียใจที่มีค่อยๆหมดไปตามลำดับซึ่งต้องใช้เวลา

ผมในฐานะตัวแทนของสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯขอให้กำลังใจ ที่จะเสริมพลังความรักพลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียโดยมอบเงินให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บครอบครัวละ๕,๐๐๐บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พวกเราพี่น้องชาวปักษ์ใต้เมื่อถึงยามที่คนไทยทุกข์ยากลำบากไม่ว่าจะด้วยเหตุแห่งปัญหาใดๆ เราจะช่วยเหลือกันตลอดมา เพราะบรรพชนไทยเราสั่งสอนว่า ต้องมีเมตตา กรุณา ต่อผู้อื่น คือปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข และปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์

ในที่สุดนี้ผมในฐานะนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระราชูปถัมภ์ ใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก องค์พ่อจตุคาม(ขัตตุคาม รามเทพ สุมนเทพ และลักขณาเทพ) หลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน และคุณงามความดีของพี่น้องชาวปักษ์ใต้และคนไทยทุกคนจงเป็นดั่งแสงประทีปนำพาดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของเด็กน้อยและผู้วายชนม์ทุกดวงไปสถิตเสถียร ณ สรวงสวรรค์ในสัมปรายภพอันสงบสุขตลอดนิรันดร์


พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล

รอง ผบ.ตร. นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน


Comments


bottom of page