top of page
Artboard 1.png

การประชุมคณะทำงานโครงการ "จิตอาสาพัฒนาเหมืองแม่เมาะ เฉลิมพระเกียรติ"

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 66 เวลา 10.30 น.

พ.ต.ท.(ญ)จิราภรณ์ พร้อมมูล กรรมการสมาคมชาวปักษ์ชาวใต้ฯ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ "จิตอาสาพัฒนาเหมืองแม่เมาะ เฉลิมพระเกียรติ"

โดยมีนาย จำลักษณ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วย

พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ผบก.ภ.จว.ลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และเวลา 13.00 น. ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ "จิตอาสาพัฒนาเหมืองแม่เมาะ เฉลิมพระเกียรติ" โดยมี พ.ต.อ.คมสันต์ สอาดล้วน รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธาน

พร้อมด้วย คณะทำงาน สำนักงาน รอง ผบ.ตร. , หน.สภ. และ ฝอ. ที่ได้รับมอบหมาย

ณ ห้องประชุม 1 ภ.จว.ลำปาง
Comments


bottom of page