top of page
Artboard 1.png

ศูนย์ให้คำปรึกษาประชาชนทางกฎหมาย
สมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์

     วันที่ 31 สิงหาคม 2566  ท่านอัยการปรเมศวร อินทรชุมนุม มาเยี่ยมชม และเป็นที่ปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาประชาชนทางกฎหมาย สมาคมชาวปักษ์ใต้

bottom of page